Karantænestationen

Der oprettedes “Landkarantænestation” på den tyske side af grænsen i 1879, altså ca. 10 år før jernbanen kom til.
Kreaturerne fra Danmark skulle undersøges for smitsomme sygdomme og aflives, hvis de var smittet.
Det var et led i Tysklands beskyttelses- og karantænepolitik. De ville være selvforsynende i stedet for at indføre kvæg fra Danmark.
Det lykkedes så godt, at karantænestationen kunne nedlægges i 1904.
Der kom ikke mere kreaturer nord fra.
De store staldbygninger stod tomme hen i mange år efter.