Vedtægter

I vedtægterne står der, at bestyrelsen konstituerer sig med formand, kasserer, sekretær og arkivleder.