Åbningstider

Vores åbningstider er:
Første mandag hver måned fra kl. 19.00 – 21.00, dog ikke hvis disse falder på en helligdag.
Ellers åben efter aftale.

Vores adresse er:
Hviding Sognearkiv
c/o Kultur- og Aktivitetscenter Egebæk-Hviding
Egebækvej 30
Egebæk-Hviding
6760 Ribe

Støtte medlemskort:
Årskort kan købes ved at indbetalt 50 kr. på arkivets konto i Andelskassen Reg.nr. 5971 konto 8482033, eller ved henvendelse til et af medlemmerne i bestyrelsen.
Årskortet er gældende i et kalenderår.