Mindestenens findeplads

Den usædvanlige store mindesten på Hviding Kirkegård for de faldne i 1. verdenskrig lå oprindelig på marken nord-øst for bademergelgraven.
Der lå to meget store sten lige ved hinanden, hvilket gav mistanke om en jættestuegrav, men det er vist ikke tilfældet.

Billede af mindesten