Den preussiske nivelleringssten

Den preussiske nivelleringssten, også kaldet “Grænsestenen” var et fast målepunkt for landmålinger, opsat af det kongelige preussiske nivellement.
Den stod 7-8 m. syd for grænsen.
Nu er den flyttet over øst for vejen og står i den gamle grænselinie mellem Tyskland og Danmark 1864-1920.

Billede af nivelleringsstenen