Skydebanen

Skydebanen som tilhørte Egebæk-Hviding Skyttelaug, lå i årene efter 2. verdenskrig øst for jernbanen langs sydsiden af den gamle grænsegrøft.
Der blev – delvis med gamle tyske geværer – skudt til måls efter store skiver op mod en jordvold langs mod øst.
Skydehuset ligger derovre endnu.
En tidligere skydebane lå et stykke nord for grøften.

Billede af skyttelaug