Fra idé til et projekt præget af fundraising

I maj 2016 blev Hviding sognearkiv orienteret om Esbjerg Kommunes planer om at sælge Egecentret, hvor sognearkivet havde haft til huse de sidste ca. 20 år.
Fra kommunens side var man indstillet på at hjælpe med at finde nye lokaler til arkivet, men da der i Egebæk-Hviding ikke var egnede kommunale bygninger, kunne der kun henvises til forsamlingshuset i Vester Vedsted.
Vi besigtigede lokalet i Vester Vedsted og blev i bestyrelsen enige om, at det ikke var en fremtidig løsning, vi kunne bruge. For det første ligger lokalerne i nabosognet, og vi mente at et lokalhistorisk arkiv bør ligge lokalt, og så var det uhensigtsmæssigt at lokalerne var placeret på 1. sal.

I juni 2019 blev Hviding Sognearkiv så sagt op pr. 31. december 2019. Egecenteret blev solgt pr. 1. marts 2020, og Hviding Sognearkiv flyttede ind på 1. sal i Vester Vedsted Forsamlingshus.

Samarbejde
I 2017 gik Hviding Sognearkiv og Kultur- og Aktivitetscenteret i dialog om at indgå et partnerskab med henblik på at etablere en tilbygning af foreningslokale til centeret, således at Hviding Sognearkiv ku’ få til huse i centeret og få en mere visibel og strategisk placering i lokalområdet. Resultatet af denne dialog var med udgangspunkt i de to foreningers forskellige behov, aftalt til en samlet tilbygning der sku’ rumme et arkiv, entre, arbejdsrum, fælles gangareal der også kan anvendes som udstillingsområde, samt et depot til opbevaring af redskaber for Kultur- og Aktivitetscenteret brugere.

Pengene til byggeriet skulle skaffes via fundraising, således at Hviding Sognearkiv skulle søge penge til deres andel af byggeriet og Kultur- og Aktivitetscenteret til deres del af byggeriet.

Vi fik i fællesskab udarbejdet tegninger og tilbud.

Pengene var samlet – men forsvandt igen
I løbet af 2017/2018 samlede Hviding Sognearkiv 515.000 kr. sammen til vores del af byggeriet, men desværre begyndte nogle af pengene at falde tilbage til fondene, inden Kultur- og Aktivitetscenteret havde fået penge til deres del af byggeriet.

Vi blev derfor enige om, at Hviding Sognearkiv sku’ ha’ hovedansvaret for at fundraise midler til hele projektet, og at Kultur- og Aktivitetscenteret så skulle tage teten på selve byggeprocessen når midlerne var samlet sammen.

Så lykkedes det
2020 var et år præget af Covid-19, men også året hvor det lykkedes os, at samle over 1 million kr. sammen, så vores byggeri kan blive en realitet.