Bjørnkær mose

Bjørnkær mose eksisterer næsten ikke mere.
Her blev skåret tørv til brændsel i flere århundreder på smalle lodder.
Siden 2. verdenskrig lå det store areal med utallige dybe vandhuller og buske som et naturområde med et rigt dyre- og planteliv.
Mosen blev siden afvandet ved en grøft til Vester Vedsted Bæk, og ved jordfordeling gjort til landsbrugsjord.