Plantagen

Plantagen, hvor nu Rønnevej og Granvej ligger, blev plantet før 1. verdenskrig af Jens P. Jensen og hans sønner fra gården Ribevej 78.

Det var tidligere et hedeareal, som bl.a. var blevet brugt til begravelse af døde kreaturer fra karantænestationen.

I 1944 befæstede tyskerne skoven med skyttehuller i skovbrynet mod syd og vest og en maskingeværstilling helt ude i spidsen.

Her et billede af plantagen