Fabrikken Primus, Savskæreri, Snedkeri, Ribevej 82 og Rabens fabrik

Fabrikken Primus, med høj skorsten og store bygninger, blev opført ca. 1899 som kærnestation, det vil sige kondensering af fløde fra Danmark til salg i Tyskland.
Der var en meget stor dampmaskine, som bl.a. leverede strøm til det store tyske stationskompleks.

Rabens Fabrik var en cikoriefabrik. Der vides meget lidt om denne fabrik i Hviding.
Men det formodes at produktionen blev flyttet til Ribe, hvor Erik Raben i samarbejde med Kolvig drev en cikoriefabrik på Mellemdammen, hvor Kolvig i dag ligger.
Cikoriefabrikken i Hviding havde 25 ansatte både i 1904 og 1905, men i de 2 følgende år kun 5.

Cikorie har en smag som af kaffe, og blev anvendt som tilsætning til kaffen – den gav drikken en mere mørk farve.

Herefter synes stedet omdannet til fremstilling af patentovne/kakkelovnssliberi og tilsyneladende blev produktionen efter 1908 omlagt til tømmerhandel og savskæreri.
Fra 1922-1965 var der møbel- og maskinsnedkeri v/snedker Jens L. Jensen.

Senere har der været salg af køkkener, KK Møbler, Antikbutik, og senest Kruså Handelshus.

Her skal der billeder af Rabens Fabrik, Primus og snedkeri