Den store mergelgrav

Den store mergelgrav ligger vest for hovedvejen. Den blev gravet mellem 1900 og 1914. Merglen blev kørt på tipvogne til den nære omegn i Vester Vedsted, Hviding og Rejsby sogne.

Udvindingen stoppede, da man ramte en kraftig vandåre, som hurtigt fyldte graven med vand. Der boede polske mergelarbejdere i barakker nord for mergelgravskoven.

Ved 2. verdenskrigs slutning i 1945 hældte de tyske tropper fra et lazarettog på stationen mange våben og ammunition ud i den store mergelgrav.

I meget kolde isvintre var mergelgraven en fin skøjtebane.

Se TVmidtvest’s udsendelse om “Tyske granater fra 2. Verdenskrig fundet i sø”,