Vedtægter

I vedtægterne står der, at bestyrelsen konstituerer sig med formand, kasserer, sekretær og arkivleder.

Vi har i bestyrelsen besluttet, at arkivlederen indtil næste årsmøde i 2010 og fungerer som formand.
Derefter laver vi vedtægtsændringer, således at vi ikke længere skal have nogen formand, men kun en arkivleder.
 

  Hviding Sognearkivs vedtægter

 

Download PDF-filen ved at klikke på navnet. PDF-formatet er platformsuafhængigt, og dokumenterne bevarer den oprindelige typografi og det oprindelige layout.
Ved hjælp af det gratis program Adobe Acrobat Reader kan du læse dokumenterne på skærmen eller skrive dem ud i sort-hvid eller farve.